Espai Coworking

Espai de treball per emprenedors amb instal·lacions físiques de treball, acompanyament professional, formació, comunitat, descomptes i avantatges.

A qui ens dirigim

Al Coworking podran accedir aquelles persones que tinguin un projecte empresarial en l’àmbit de l’esport que vulguin fer-lo realitat i, també, empreses ja constituïdes en l’àmbit de l’esport.

Persones emprenedores (Rookies)

Projecte de negoci relacionat amb el sector esportiu i es comprometin a legalitzar-lo i donar-lo d’alta en un termini màxim d’un any des de la data d’ingrés efectiu a l’espai de coworking.

Empreses nova implantació (Sènior)

Empreses individuals o societats amb una plantilla de fins a cinc treballadors i amb una activitat empresarial inferior a un any.

Empreses en consolidació (Sènior)

Empreses individuals o societats amb una plantilla de fins a cinc treballadors i amb una activitat empresarial superior a un any i que es plantegin objectius i/o canvis per millorar la seva activitat.

Modalitats coworking

* Modalitat Taula Flexible Taula Fixa
ROOKIE: persones emprenedores que comencen i no estan constituïdes com a empresa. Màxim d'un any de permanència
65€ / mes
75€ / mes
SENIOR: empreses ja constituïdes des de fa més d'1 any ​
85€ / mes
95€ / mes

Altres modalitats

Scroll to Top